DỊCH VỤ TÊN MIỀN

+ Bạn không thể có một website khi không có tên miền. Giống như địa chỉ đường phố cho biết bạn sống ở đâu.

+ Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp.

+ Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Lưu ý :

Đối với các tên miền Việt Nam khi đăng ký thì phải có thêm 1 số các thông tin sau :

+ Họ tên chủ sở hữu tên miền :

+ Số điện thoại :

+ Email

+ Địa Chỉ :

+ Chứng minh thư ( bản scan )

+ Giấy Phép Kinh Doanh ( chỉ người đăng ký domain .edu.vn )


BẢNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN


 bảng giá tên miền